Bộ phim tài liệu hình sự kể về sự thật tội ác của Dirty John trong suốt thập kỷ...