Tối hậu thư: Cưới hay nghỉ (Phần 2)
Xem phim

Nội dung phim

Đặt một chiếc nhẫn vào nó – hay tách ra? Năm cặp đôi mới kiểm tra sự cam kết của mình bằng cách kết đôi với những đối tác khác nhau trong một mùa khác của thử nghiệm xã hội này.

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm