Vào giữa đến cuối những năm 90, bối cảnh tội phạm và ma túy ở Reykjavik đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ một thế giới tương đối nhỏ bé và ngây thơ thành một thế giới hung hãn và bạo lực hơn nhiều. nắm quyền kiểm soát thế giới ngầm của Iceland.