Hai học sinh năm cuối trung học quyết định sống hết mình và vô tình tìm thấy tình yêu khi các bạn đồng trang lứa bắt đầu bùng nổ một cách khó hiểu... theo nghĩa đen.