Một nữ giám đốc và một người lao công âm mưu thực hiện một vụ trộm kim cương táo bạo từ Tập đoàn Kim cương Luân Đôn.