Phim Xác Sống Nổi Loạn 2: Trò Chơi Kết Thúc - Dead Rising: Endgame 2016: Phần 2 của loạt phim được chuyển thể từ trò chơi cùng tên.